Partners & Associates

Att. IDLIR TIVARI – Partner

Born on May 10, 1984 in Durres, Albania. Practicing lawyer starting from 2010 and Attorney at Law starting from October 2011. He is graduated in the Faculty of Law in Tirana. During his career as a lawyer, has committed a series of legal practices abroad. Areas of practice that he is focused are criminal law, family law, constitutional law, administrative law, etc.
Att. Idlir Tivari owns four foreign languages, English, Italian, Turkish and French.
Vice President for Europe of the AEA (International Lawyers Network) since June 2019.

Att. ELDA HAREÇARI – Partner

Born on June 16, 1986 in Durres, Albania. Practicing lawyer starting from 2010 and Attorney of law starting from October 2011. She is graduated lawyer at the Faculty of Law in Tirana. Areas of practice which she is focused are fair trade, fair tax, bankruptcy, competition, social security, intellectual and industrial property, law of the sea, litigation, etc.
Att. Elda Hareçari is fluent in three foreign languages, English, Italian and Spanish.

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

Latest

Heqja e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsi - Espulso)
Studio Ligjore TIVARI e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkurtër duke ju dhënë një zgjidhje efektive.

Në bazë të Ligjit:
1. Edhe pse ka mbaruar afati i dëbimit ju duhet të vazhdoni
procedurën ligjore për fshirjen e këtij Dekret dëbimi
(Espulsit) nga sistemi SIS.
2. I huaji i dëbuar mund të rihyjë në shtetin e zonës Shengen, edhe përpara se të ketë marrë fund periudha e ndalimit të ardhjes.
Studio ligjore “TIVARI” merr përsipër procedurën ligjore për të dyja rastet e cituara më sipër për të gjithë shtetet e zonës Shengen.